2008bgypce

Velmi zajímavým slovem - jménem je Quido. Nejenom, že je to velmi neobvyklé jméno, ale také obsahuje naše záhadné Q. Quido je skoro jediným racionálním důvodem, proč nevyřadit Q z české abecedy.
Podle mého názoru bychom měli obnovit krásu tohoto písmena. Připomenout si, jak se správně píše rukou, v jakých slovech se vyskytuje a oprášit již dávno zašlou klávesu na našich počítačových klávesnicích.
Po pěti minutách jsme ztráceli motivaci a nápady, jak se skrýt před mudly. Všichni jsme si už alespoň třikrát zavazovali tkaničky, hrabali se v batohu nebo předstírali jinou podobnou činnost.Vtom mamka neskrývaně zajásala a svolala nás k sobě. Schránka byla umístěna na jediné lavičce na mostě.
Byla připevněna magnetem na kovovém plíšku, který byl přibit na spodní straně sedadla lavičky. Podařilo se nám nenápadně krabičku vyzvednout, podepsat se na papír, pochválit umístění i vrátit vše na své místo.
Třetí den jsme hned zrána dorazili do města jménem Lucern. Město leží u lucernského jezera a je hlavním městem stejnomenného kantonu a okresu. Ve městě stojí nejstarší zakrytý dřevěný most na světě.
Tento most spojuje Staré město s městem Novým a byl vystavěn v roce 1333. A právě o tomto mostu budu vyprávět.
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain